De stichting
Jan Th Giesen Home Welkom Zijn leven Zijn werk Zijn vrienden Catalogus Contact Blog De stichting Monografie  Stichting Johannes Theodorus Giesen 2015
De stichting Johannes Theodorus Giesen is op 25 juni 2015 opgericht bij akte van Notaris Benschop te Goeree-Overflakkee. Bij beschikking van de belastingdienst gedateerd 31 maart 2016 is de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI met ingang van 25 juni 2015. De stichting heeft ten doel: het beheren van het cultureel erfgoed van de schilder  Johannes Theodorus Giesen, en in dit kader: -het verzamelen van informatie, documenten en werken; -het doen van onderzoek; -het beheren van auteursrechten; -het verzorgen van publicaties en het houden van tentoonstellingen; -het verstrekken van informatie aan derden; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk U KUNT HET WERK VAN DE STICHTING STEUNEN DOOR UW BIJDRAGE OP  REKENING:  NL28 INGB 0006 9681 90 tnv Stichting Jan Giesen BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK  
Kamer van Koophandel nr: 63596997 RSIN: 855306075 Bestuurssamenstelling: Voorzitter/penningmeester: Jan Roedoe Secretaris: Wim Hofs Bestuurslid: Mart Giesen Bestuurslid:                              Jan Buth (De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten t.b.v. de stichting). Contactadres:  Dijkhof 1, 3243 AG Stad aan ‘t Haringvliet e-mail: info@stichtingjangiesen.nl
De stichting