Zijn vrienden
Jan Th Giesen Home Welkom Zijn leven Zijn werk Zijn vrienden Catalogus Contact Blog De stichting Monografie  Stichting Johannes Theodorus Giesen 2015

In de loop van het onderzoek zijn veel namen van vrienden en relaties

van Jan Giesen naar voren gekomen. Vooral via bronnen van derden,

dit vanwege het feit, dat door hemzelf weinig informatie hierover is vastgelegd.

Er is nagenoeg geen correspondentie bewaard gebleven, zo die er al ooit geweest is. Jan was een inzichzelve gekeerd mens en trad op bescheiden wijze af en toe naar buiten. 

Indien u denkt relaties te kennen van Jan Giesen, of misschien in de eigen

familie contact gehad heeft, vragen wij u dit aan ons bekend te maken, waarvoor wij u bij voorbaat danken. Uw e-mail is welkom:  info@stichtingjangiesen.nl 
Zijn vrienden